ล่าม.ไทย

ล่ามจีน – บริการ ล่ามภาษาจีน

ความผิดพลาดในการสื่อสารเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่ความล้มเหลวของการเจรจาการค้าครั้งสำคัญ
Modern Publishing บริการจัดส่ง ล่ามภาษาจีน ที่มีความชำนาญระดับสูง ที่จะทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ทีมล่ามจีนของเราประกอบด้วยทั้งที่เป็นชาวไทย และ ชาวจีน ที่ผ่านประสบการณ์การเป็นล่ามมาเป็นระยะเวลาหลายปี

ภาษาที่รองรับ

ทางบริษัทให้บริการล่ามแปลระหว่างภาษาจีน กับภาษาอื่นๆดังนี้

  • ล่ามภาษาจีน – ไทย
  • ล่ามภาษาจีน – อังกฤษ

พร้อมให้บริการ สำหรับรูปแบบงานที่หลากหลาย

ทีมล่ามภาษาจีนของเราพร้อมปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น  การพาชมโรงงาน งานรับรองชาวต่างชาติ งานเจรจาการค้า งานประชุมสัมนา งานประชาสัมพันธ์สินค้า ฯลฯ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

โปรดมั่นใจว่า Modern Publishing ให้บริการด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า แต่คุณภาพไม่เป็นรองใคร