ล่าม.ไทย

ล่ามญี่ปุ่น – บริการ ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Modern Publishing บริการ ล่ามภาษาญี่ปุ่น ระดับมืออาชีพ ทีมล่ามญี่ปุ่นของเราประกอบด้วยทั้งที่เป็นชาวไทย และ ชาวญี่ปุ่น มีประสบการณ์การเป็นล่ามที่ยาวนาน

ภาษาที่รองรับ

Modern Publishing บริการล่ามแปลระหว่างภาษาญี่ปุ่น กับภาษาอื่นๆดังนี้

  • ล่ามภาษาญี่ปุ่น – ไทย
  • ล่ามภาษาญี่ปุ่น – อังกฤษ

พร้อมให้บริการ สำหรับรูปแบบงานที่หลากหลาย

Modern Publishing มีทีมล่ามภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานรับรองชาวต่างชาติ พาชมโรงงาน เจรจาธุรกิจ งานประชุมสัมนา งานแสดงสินค้า ฯลฯ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เราจะให้บริการด้วยคุณภาพที่ไม่เป็นรองใคร แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่ามาก