ล่าม.ไทย

ล่ามอังกฤษ – บริการ ล่ามภาษาอังกฤษ

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโลกยุคปัจจุบัน  Modern Publishing มีทีมล่ามภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการสื่อสารของท่าน  ทีมล่ามภาษาอังกฤษของเราประกอบด้วยทั้งที่เป็นชาวไทย และ ชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

ภาษาที่รองรับ

ทางบริษัทให้บริการล่ามแปลระหว่างภาษาอังกฤษ กับภาษาอื่นๆดังนี้

  • ล่ามภาษาอังกฤษ – ไทย
  • ล่ามภาษาอังกฤษ – จีน
  • ล่ามภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น
  • ล่ามภาษาอังกฤษ – เกาหลี
  • ล่ามภาษาอังกฤษ – อาหรับ

รองรับงานล่ามทุกรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็น งานประชุมสัมนา การพาชมโรงงาน งานเจรจาการค้า งานประชาสัมพันธ์สินค้า งานรับรองชาวต่างชาติ ฯลฯ เรามีล่ามที่พร้อมปฏิบัติงานในทุกรูปแบบ 

ประหยัดค่าใช้จ่าย

Modern Publishing ให้บริการงานล่ามคุณภาพสูง ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า